Código de clase de categoría
241-5330

High Cycle Converter, 220v

Código de clase de categoría
241-5330

High Cycle Converter, 220v

  • Converts 120V 60-cycle current into 58V 480Hz
  • Portable with carrying handle
  • Rubber cover acts as rain shield